Impaktové investice

Podporujeme projekty, které vedle finančního výnosu mají za cíl dosáhnout měřitelného společenského dopadu.

Některé z našich impaktových investic

Tilia Impact Ventures
investment-company-logo
První investiční fond v ČR zaměřený na podporu společensky prospěšných podniků, jejichž business modely jdou ruku v ruce s pozitivním sociálním či environmentálním dopadem. Cílem fondu je rozvíjet sektor investic do společensky prospěšných podniků Podpořit sociální inovátory, kteří chtějí svůj dopad významně šiřit s pomocí finančně udržitelného obchodního modelu.
SoFarm
investment-company-logo
SoFarm přispívá k rozvoji sebevědomých, společensky prospěšných a ekonomicky udržitelných sociálních farem. Zvyšuje povědomí o sociálním zemědělství jako sektoru, který si díky svým pozitivním efektům, zaslouží maximální podporu. Pravidelně pořádá eventy, které jsou místem pro sdílení, vzdělávání a propojování. Zprostředkovává expertní služby sociálním farmám v problematických oblastech. Svými aktivitami přispívá k systémové změně sektoru.
Květná Zahrada
investment-company-logo
Květná Zahrada podporuje především mladé lidi v obtížných životních situacích. Spojuje sociální služby (Dům na půl cesty, rodičovská skupina, sociálně-právní ochrana dětí, programy pro školy aj.) a sociální podnikání. Na farmě v Květné klienti získávají nejen pracovní návyky, ale často i životní směr. Vedle chovu hospodářských zvířat, výroby unikátních sýrů a dalších mléčných výrobků či zpracování ovoce farma nabízí i stravování a ubytování.
Impact Hub
investment-company-logo
Globální síť více než 100 poboček a více než 25 000 impaktantů. Umožnění inkluzivních a udržitelných inovací ve velkém měřítku propojením podnikatelů s velkými organizacemi, kulturním a veřejným sektorem.
Opravárna (Repair Sys)
investment-company-logo
Komplexní servis od reklamace přes samotnou opravu až po detailní výkaz oprav a analytiku. Prostřednictvím vlastního SW řešení a dispečinku řídí chod servisních zakázek, zjednodušují administrativu a umožňují průběžné sledování stavů oprav zákazníky. Díky zkušenostem dosahují vysokého procenta opravitelnosti. Řídí se zásadami cirkulární ekonomiky.
Munch
investment-company-logo
Munch je platforma, jejímž prostřednictvím restaurace a obchody prodávají neprodané, ale vysoce kvalitní potraviny se slevou.
PurposeTech
investment-company-logo
PurposeTech je pre-seed investiční fond, který podporuje účelově zaměřené zakladatele ve střední a východní Evropě.
logologo

duchaczech s.r.o.

Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice 160 00 Praha 6

spis. značka C 344357 vedená u Městského soudu v Praze

IČO 09904298

kontakt

tomas@duchaczech.cz

Pro bližší informace ohledně ochrany osobních údajů ze strany společnosti duchaczech s.r.o. klikněte prosím zde.

Formulář Žádost o uplatnění práv si můžete stáhnout zde.

© 2024 duchaczech s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Design Sans&Serif.